აღწერა

ორაგულის როლი (6 ნაჭერი), სიაკი მაკი (4 ნაჭერი), ორაგულის ნიგირი (5 ნაჭერი)