აღწერა

კალიფორნია ორაგულით, კალიფორნია ხიზილალით, კაპა მაკი, კრაბის მაკი